Bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap

Klachten

FIN Bewindvoering voldoet aan strenge kwaliteitseisen en gaat uiterst zorgvuldig te werk. Heeft u toch een klacht, meld dit dan bij ons. Tijdens de intake procedure wordt u het klachtenreglement van FIN Bewindvoering overhandigd.

Mocht u er toch niet uit komen en is de volledige klachtenprocedure van de FIN Bewindvoering doorlopen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Branchevereniging PBI. Deze commissie, bestaande uit een oud-kantonrechter als onafhankelijke voorzitter en vier leden, behandelt uitsluitend klachten over BPBI-leden. Mocht uw klacht gaan over een van de leden die in de klachtencommissie zitting heeft, dan treedt deze uiteraard tijdelijk terug.

De spelregels voor het indienen van een klacht vindt u in het klachtenreglement van BPBI.