Bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap

Bewindvoering

Beschermingsbewindvoering is bedoeld voor mensen met problematische schulden. Mensen die het overzicht kwijt zijn mbt. hun financiële huishouding, stress ervaren van alle oplopende rekeningen, en in de problemen komen hierdoor.

Bewindvoering is ook bedoeld voor mensen die, vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking, niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Denk daarbij aan dementerende ouderen, verslaafden, psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten.

De aanstelling van een bewindvoerder zorgt ervoor dat het beheer van de financiën uit handen van de cliënt wordt genomen. Het is vervolgens de taak van de bewindvoerder de financiën van de cliënt te stabiliseren. Zodat de rust terugkeert en de cliënt weer vooruit kan.

De bewindvoerder zorgt er voor dat de maandelijkse vaste lasten worden voldaan, spaargeld wordt opgebouwd, eventuele budgettaire problemen worden opgelost, voor eventuele schulden wordt een oplossing gezocht en er wordt zorg gedragen dat er geen buitensporige uitgaven plaatsvinden.

Na overleg met de cliënt bepaalt de bewindvoerder bijvoorbeeld of bepaalde uitgaven noodzakelijk en haalbaar zijn. Of begeleid de bewindvoerder de cliënt richting schuldregeling of een WSNP traject.

Alle handelingen van de bewindvoerder staan daarbij in het teken van het gezond en stabiel houden van de financiële situatie van de cliënt.

Bij een onderbewindstelling worden bepaalde goederen van iemand beschermd. Het doel van onderbewindstelling is de bescherming van het vermogen van iemand.

SCHULDEN
Bewindvoering is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Het beheer van de financiën wordt overgenomen van de cliënt. Een veel voorkomende misvatting is dat het een schuldsaneringsregeling betreft. Een onderbewindstelling betekent dan ook niet dat direct een schuldsaneringsregeling wordt gestart.

Bewindvoering is echter wel een belangrijke stap om tot een schuldsaneringsregeling te komen. De bewindvoerder stabiliseert de financiën, inventariseert de schuldenlast en verzorgt de administratieve zaken rond een aanmelding voor schuldhulpverlening. Op het moment dat de financiële situatie stabiel en gezond genoeg is om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, zal samen met de cliënt een aanvraag voor schuldhulpverlening worden gedaan.

De kans op een succesvolle schuldsaneringsregeling is vele malen groter wanneer deze op het juiste moment wordt opgestart. Dat betekent dat de bewindvoerder na de onderbewindstelling kan besluiten niet direct een aanvraag voor schuldhulpverlening in te dienen en zal wachten totdat het juiste moment is gekomen.

Bewindvoering verloopt via de Kantonrechter. FIN Bewindvoering zal samen met u het verzoek tot deze maatregel indienen bij de rechtbank.