Bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap

Budgetbeheer

Heeft u schulden, maar zijn deze nog redelijk te overzien? U heeft hulp nodig bij het reorganiseren van uw financiële huishouding? Dan is budgetbeheer wellicht iets voor u!

Voor budgetbeheer ondertekent u een contract voor minimaal 12 maanden tot maximaal 36 maanden en een volmacht. In het contract wordt de vorm van budgetbeheer, afspraken en voorwaarden vastgelegd. Met de getekende volmacht openen wij een budgetbeheerrekening en kunnen wij instanties aanschrijven met het verzoek de inkomsten op de budgetbeheerrekening binnen te laten komen en uw post direct naar ons te laten doorsturen.

Wij bieden vier vormen van budgetbeheer:

BASIS
Bij deze vorm worden uw primaire vaste lasten (huur, gas, licht, water en ziekenfonds) betaald. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar uw privérekening. U dient dus zelf zorg te dragen voor de betaling van uw overige rekeningen. Er wordt niet gereserveerd voor jaarafrekeningen of onvoorziene uitgaven.

PLUS
Bij deze vorm wordt er naast het betalen van de primaire vaste lasten (huur, gas, licht, water en ziekenfonds) maximaal vier reserveringen gedaan voor bij voorbeeld jaarafrekeningen, onvoorziene uitgaven, gemeentelijke belastingen/hoogheemraadschap. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar uw privérekening. U dient dus zelf zorg te dragen voor de betaling van uw overige rekeningen.

TOTAAL
Bij deze vorm wordt er naast het betalen van de primaire vaste lasten, het aanmaken van reserveren ook uw overige rekeningen betaald. U ontvangt weekgeld.

TOTAAL-PLUS
Bij deze vorm wordt er naast het betalen van de primaire vaste lasten, het aanmaken van reserveringen en het betalen van uw overige rekeningen ook uw schulden in kaart gebracht en betalingsregelingen getroffen. In het geval van een problematische schuldensituatie zullen wij u adviseren een aanvraag schuldregeling in te dienen bij uw gemeente.
Welke vorm u kiest is afhankelijk van:

  • Uw financiële zelfstandigheid;
  • Uw financiële verantwoordelijkheid.

Bij budgetbeheer draagt u dus altijd zelf nog de zorg en verantwoordelijkheid voor een deel van uw eigen financiën. Zo dient u zelf onderstaande zaken aan te vragen/ te regelen:
toeslagen belastingdienst;

  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen/hoogheemraadschap;
  • belastingaangifte;
  • bijzondere bijstand voor de kosten van budgetbeheer (indien u daar recht op hebt);
  • aanvragen schuldregeling.

Indien u dit wenst kunt u ons verzoeken deze werkzaamheden voor u te verzorgen. Na schriftelijke opdracht zullen deze op basis van het uurtarief voor u worden verricht.